Doradztwo, usługi audytorskie i certyfikacje energetyczna budynków.

 

Każdy certyfikat wykonywany jest przez audytora :

  • Posiadającego Państwowe Uprawnienia Do Sporządzania Certyfikatów Energetycznych
  • Posadającego Certyfikat Ubezpieczeniowy i Aktualną Polisę Ubezpieczeniową
  • Zarejestrowanego w Ogólnopolskim Wykazie Uprawnionych Audytorów i Certyfikatorów Energetycznych o numerze 1372.


Poświadczone Kopie Powyższych Kompetencji Dołączamy Do Każdego Certyfikatu !