USTAWA O CHARAKTERYSTYCE ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW

nowa ustawa

Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków ma zapewnić wdrożenie unijnej dyrektywy. Zgodnie z nią, od początku 2021 r. wszystkie nowe budynki w krajach członkowskich będą musiały spełniać wyśrubowane wymagania zużycia energii. Wcześniej, bo od 2018 r. takie standardy będą musiały spełniać budynki publiczne. Dotychczas każdy nowy budynek musiał mieć świadectwo charakterystyki energetycznej, które określało zapotrzebowanie budynku na energię. Teraz właściciele lub zarządcy budynków lub lokali, będą musieli zlecić sporządzenie świadectwa jeśli, zechcą je sprzedać bądź wynająć. Świadectwo będzie w tym wypadku informacją dla nabywcy o zastosowanych rozwiązaniach instalacyjno-konstrukcyjnych. W ustawie zapisano także, że będzie to dotyczyło również osób posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, w przypadku gdy zechcą taki lokal sprzedać.

ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII

Alternatywne źródła energii

Alternatywne źródła energii pozwalają na pozyskiwanie energii niezależnie od dużych, instytucjonalnych dostawców. Energia ta wykorzystywana jest do zasilania zarówno pojedyńczych gospodarst domowych jak i całych miast.

 

Alternatywne źródeła energii:

  • Energia wody
  • Energia słońca
  • Energia geotermalna
  • Energia wiatru

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ W BUDOWNICTWIE

pompa ciepłaInwestowanie w rozwiązania energooszczędne ma na celu obniżenie kosztów utrzymania nieruchomości.

  • WENTYLACJA MECHANICZNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA

Instalacje wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (tzw. rekuperacją) pozwalają ograniczyć stratę ciepła wywiewanego z budynku poprzez kanały wentylacyjne, takie instalacje obecnie są często stosowane.

  • PANELE SŁONECZNE

Kolektory słoneczne służą do podgrzania c.w.u. (ciepej wody użytkowej), w okresie letnim ten system może pokryć w 100% zapotrzebowanie na ciepła wodę w domu jednorodzinnym.

  • POMPA CIEPŁA

Pompa ciepła jest maszyną cieplną wymuszającą przepływ ciepła z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o temperaturze wyższej. Proces ten przebiega wbrew naturalnemu kierunkowi przepływu ciepła i zachodzi dzięki dostarczonej z zewnątrz energii mechanicznej (w pompach ciepła sprężarkowych) lub energii cieplnej (w pompach absorpcyjnych). Zaletą pomp ciepła są bardzo niskie koszty pracy instalacji.

 

ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE


certyfikat energetycznyZgodnie z ustawą Prawo Budowlane wdrażającą Dyrektywę Unii Europejskiej nr 2002/91/WE, od 1 stycznia 2009 r. każdy budynek i lokal, sprzedawany lub wynajmowany – powinien posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej (tzw. certyfikat energetyczny lub świadectwo energetyczne).

 

 

 

 

 

 

Certyfikat energetyczny pokazuje zapotrzebowanie na energię przedmiotowego budynku oraz jego wpływ na środowisko naturalne. Na podstawie wykazanego zapotrzebowania energetycznego budynku w tym dokumencie, można świadomie nabywać nieruchomości kierując się mniejszą energochłonnością co pozwala obniżyć koszty utrzymania i remontów.

 

Budynek oddawane do użytkowania oraz podlegający zbyciu lub wynajmowi powinien posiadać taki certyfikat.

Zgodnie z art. 5 ustawy Prawo Budowlane nie ma obowiązku sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków:

1) podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

2) używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej

3) przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata

4) niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;

5) przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok;

6) mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku

7) wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50m2;

 

Ile ważne jest Świadectwo Energetyczne ?

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest ważne 10 lat od daty wystawienia.